1. CHÍNH SÁCH PHÂN HẠNG

Có 3 loại hạng chính

– Hạng thành viên: nhỏ hơn 3 triệu mỗi tháng

– Hạng Silver: từ 3 triệu đến 19tr999

– Hạng Gold: từ 19tr999 triệu đến 49tr999

– Hạng Platium: > 50tr

2. CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM

Khi trở thành Hội viên, mỗi đơn hàng tại Ceffylo của bạn đều được ghi nhận và tích lũy điểm số như sau:

Mỗi 100.000 VNĐ sẽ được quy đổi thành 1 điểm – gọi là 1 CeffyloPoin. Mỗi CeffyloPoin sẽ được quy đổi sang giá trị thanh toán tương đương với 2.000 VNĐ

Điểm tích lũy có giá trị quy đổi sau 24h, được dùng cho lần mua hàng tiếp theo, áp dụng đồng thời với Chính sách chiết khấu theo phân hạng hội viên (phần 3) và các CTKM khác. Ngoài ra, điểm tích lũy không có giá trị quy đổi sang tiền mặt.

3. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU THEO PHÂN HẠNG

Tùy vào phân hạng mà mỗi Hội viên đều nhận được một mức ưu đãi chiết khấu khác nhau. Cụ thể:

– Hạng Silver: 5%

– Hạng Gold: 10%

– Hạng Platium: 15%

Chính sách chiết khấu được áp dụng đồng thời với điểm tích lũy của khách hàng và không áp dụng đồng thời với các CTKM khác.

4. ƯU ĐÃI DỊCH VỤ

Ngoài việc được chiết khấu khi mua hàng, Hội viên Ceffylo còn có cơ hội nhận được vô vàn ưu đãi khác.

4.1. Ưu đãi nâng hạng

Khi doanh số tích lũy của khách hàng đạt đến mốc Phân hạng tiếp theo, quý khách sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng của Ceffylo sau 24h và đi kèm các ưu đãi cụ thể:

– Hạng Silver: Tặng mã Voucher trị giá 200.000đ, áp dụng cho đơn hàng từ 800.000đ

– Hạng Gold và Platium: Tặng mã Voucher trị giá 500.000đ, áp dụng cho đơn hàng từ 2.000.000đ.

4.2. Ưu đãi sinh nhật

Trong tháng sinh nhật, Hội viên Ceffylo sẽ nhận được nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

4.2.1. Tặng hệ số điểm

Ưu đãi tặng hệ số điểm trên tổng giá trị đơn hàng áp dụng cho 01 lần mua hàng duy nhất trong tháng sinh nhật với mức tặng cụ thể như sau:

– Hạng Member: Tặng 50% điểm

– Hạng Silver: Tặng 100% điểm

– Hạng Gold và Platium: Tặng 150% điểm